Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26794-1 153494/2021 24.10.2021 I Gjemnes kommune - trafikksikring - utbedring av Fv - Gjemnesvegen 443 - Batnfjordsøra Kjellfrid Blakstad Roar Vikhagen Bestill

← postjournal