Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26792-1 153483/2021 25.10.2021 I Smøla kommune - kantklipping langs Vestsideveien - søk om å varsle og sikre arbeid John Ola Stensønes Kristin Ulleland Bestill

← postjournal