Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26787-1 153413/2021 22.10.2021 I Surnadal kommune - utfylling i sjø ved Røtet industriområde - gbnr 68/14 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg

← postjournal