Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26786-3 161570/2021 12.11.2021 I Kopi: Aure kommune - oppføring av nytt tankanlegg gbnr 91/38 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/26786-4 159291/2021 17.11.2021 U Aure kommune - oppføring av nytt tankanlegg gbnr 91/38 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/26786-2 156406/2021 01.11.2021 I Kopi: Aure kommune - oppføring av nytt tankanlegg - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/26786-1 153336/2021 22.10.2021 I Aure kommune - oppføring av nytt tankanlegg - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg

← postjournal