Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26781-6 163842/2021 19.11.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81756) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/26781-5 163749/2021 19.11.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #81756) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26781-4 153408/2021 25.10.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81462) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/26781-3 153393/2021 25.10.2021 I MT Annet - 2021 - 2021 (bestilling #81462) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26781-2 153392/2021 25.10.2021 I MT Stadfesting om delt bosted - 2021 - 2021 (bestilling #81462) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26781-1 153391/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81462) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal