Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26779-3 159978/2021 09.11.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - oppføring av bolig gbnr 122/326 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/26779-2 155548/2021 05.11.2021 U Kristiansund kommune - oppføring av bolig - gbnr 122/326 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/26779-1 153310/2021 22.10.2021 I Kristiansund kommune - oppføring av bolig gbnr 122/326 - dispensasjon frå kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg

← postjournal