Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26687-2 153551/2021 25.10.2021 U Sunndal kommune - fv 6134 - gbnr 68/1 - merknad til nabovarsel SIVILINGENIØR PJ HAFSÅS AS Ida Sigerseth Bestill
2021/26687-1 146476/2021 21.10.2021 I Sunndal kommune - nabovarsel gbnr 68/1 - bygging av kårhus på innmarksbeite SIVILINGENIØR PJ HAFSÅS AS Ida Sigerseth Bestill 13 vedlegg

← postjournal