Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26542-2 153201/2021 22.10.2021 U Rauma kommune - fv 64 - gbnr 134/4 - tillatelse etter veglova til endret bruk av avkjørsel Ivar Torvik Ane Øie Jordahl Bestill
2021/26542-1 139669/2021 12.10.2021 I Rauma kommune - avkjørsel - fv 64 - fradeling av fritidseiendom gbnr 134/4 Ivar Torvik Ane Øie Jordahl Bestill

← postjournal