Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26387-2 153293/2021 22.10.2021 U Rauma kommune - fv 5992 - gbnr 5/2 - forhåndsuttalelse Roe Ingar Setnes Ane Øie Jordahl Bestill
2021/26387-1 138236/2021 02.10.2021 I Rauma kommune - fv 5992 - oppføring av lett landbruksbygg - gbnr 5/2 - Præstødegården - forhåndsvurdering Roe Ingar Setnes Ane Øie Jordahl Bestill

← postjournal