Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26299-1 137462/2021 11.10.2021 I Høring - forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser akvakultur med laksefisk til miljøteknologiformål Nærings- og fiskeridepartementet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 3 vedlegg

← postjournal