Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26298-1 137444/2021 11.10.2021 I Surnadal kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - fv 6145 - Todalen Johan Todalshaug Hals Ida Sigerseth Bestill 7 vedlegg

← postjournal