Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26297-1 137376/2021 11.10.2021 I Aure kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - fv 6186 - Møre og Romsdal - APV202112332-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 2 vedlegg

← postjournal