Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26295-1 137313/2021 11.10.2021 I Samfunnsbåten i Sande kommune Sande kommune Hilde Johanne Svendsen Bestill

← postjournal