Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26293-1 137279/2021 11.10.2021 I Kopi: Oppdal kommune - oppføring av ny gang- og sykkelveg fra Myrtrøa til Midtbygda oppvekstsenter gbnr 233/1 - dispensasjon fra kommuneplan Trøndelag fylkeskommune Johnny Loen Bestill

← postjournal