Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26284-1 137237/2021 11.10.2021 I Ålesund kommune - Skade på bro Robin Lervik Grete Berge Bestill

← postjournal