Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26283-1 136986/2021 11.10.2021 I Vedtak om kraftgrunnlag, konsesjonsavgifter og -kraft, samt deling av konsesjonskraft for Tafjord 8 Norges vassdrags- og energidirektorat Bengt Endreseth Bestill 1 vedlegg

← postjournal