Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26279-1 137043/2021 11.10.2021 I Herøy kommune - bustadblokker i Djupedalen Parken Terrasse gbnr 34/570 - midlertidig dispensasjon frå reguleringsplan Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 2 vedlegg

← postjournal