Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26277-1 137042/2021 11.10.2021 I Fjord kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - fv 63 - Møre og Romsdal - APV202112290-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 3 vedlegg

← postjournal