Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26276-1 137037/2021 11.10.2021 I Aukra kommune - landbruksprosjekt til vurdering knytt til automatisk freda kulturminne gbnr 3/28 og 8/87 Aukra kommune Susanne Iren Busengdal Bestill

← postjournal