Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26270-1 137001/2021 09.10.2021 I Herøy kommune - støy kumlokk - fv 654 - Myklebustvegen Kim Andre Fjørtoft Kleppe Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg

← postjournal