Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26267-1 136959/2021 09.10.2021 I Molde kommune - nabovarsel - overbygg over ytterdør - gbnr 24/1029 - Vektergata 8 Lars Kristian Flor Ane Øie Jordahl Bestill 7 vedlegg

← postjournal