Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26265-1 136910/2021 08.10.2021 I Ålesund kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - EV39 Ørskogfjellet - Møre og Romsdal - APV202112513-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 10 vedlegg

← postjournal