Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26230-6 162940/2021 17.11.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81735) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/26230-5 162826/2021 17.11.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81735) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26230-3 154525/2021 27.10.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81487) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/26230-4 153723/2021 25.10.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81487) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/26230-2 153661/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81283) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2021/26230-1 136522/2021 07.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81283) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal