Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26155-2 137076/2021 11.10.2021 I Kopi: Molde kommune - etablering av hengekøyeparker på Midsund - Digergubben og Sandane gbnr 513/3 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2021/26155-1 135647/2021 05.10.2021 I Molde kommune - etablering av hengekøyeparker på Midsund - Digergubben og Sandane gbnr 513/3 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg

← postjournal