Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26125-2 153903/2021 26.10.2021 U Vedtak skoleskyss - Avstand vgs - 2021 - 2022 (bestilling #81252) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/26125-1 153489/2021 25.10.2021 I Annet - 2021 - 2022 (bestilling #81252) ***** Dagrun Gundersen Gjerde Paragraph Unntatt off

← postjournal