Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26115-4 160164/2021 09.11.2021 U Molde kommune - fv 64 - fv 6020 - gbnr 123/38 - dispensasjon fra byggegrense etter veglova for teknisk bygg, servicebygg og nettstasjon IVEST CONSULT AS Ane Øie Jordahl Bestill
2021/26115-3 159794/2021 09.11.2021 I Molde kommune - dispensasjon frå byggegrense - fv 64 - teknisk bygg for el-ferjedrift gbnr 123/38 IVEST CONSULT AS Ane Øie Jordahl Bestill 3 vedlegg
2021/26115-2 153167/2021 22.10.2021 U Molde kommune - fv 64 og fv 6020 - gbnr 123/38 - behov for ytterligere opplysninger vedrørende dispensasjon fra byggegrense etter veglova IVEST CONSULT AS Ane Øie Jordahl Bestill
2021/26115-1 135525/2021 05.10.2021 I Molde kommune - dispensasjon frå byggegrense - fv 64 - teknisk bygg for el-ferjedrift gbnr 123/38 IVEST CONSULT AS Ane Øie Jordahl Bestill 3 vedlegg

← postjournal