Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26083-2 153369/2021 24.10.2021 U Herøy kommune - gbnr 9/15 - fv 6876 - Svar på førespurnad om forlenging av mur Lars Gunder Golmen Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/26083-1 135314/2021 04.10.2021 I Herøy kommune - mur langs fv 18, Runde - forlengelse Lars Gunder Golmen Ingrid Renate Gjørvad Bestill

← postjournal