Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26058-2 137078/2021 27.09.2021 I Søknad om skoleskyss ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/26058-1 135148/2021 04.10.2021 I Annet - 2021 - 2022 (bestilling #81232) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal