Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25776-4 163617/2021 18.11.2021 I Ålesund kommune - vedtak - oppføring av naust, båthus og sjøbu - gbnr 560/69 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2021/25776-2 138693/2021 14.10.2021 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av naust, båthus og sjøbu - gbnr 560/69 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25776-3 133748/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - oppføring av naust, båthus og sjøbu - gbnr 560/69 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25776-1 132635/2021 28.09.2021 I Ålesund kommune - oppføring av naust, båthus og sjøbu - gbnr 560/69 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal