Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25773-3 153080/2021 22.10.2021 U Molde kommune - riving av bygg og oppføring av nytt - gbnr 10/5 - Grønnesvegen 298 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25773-4 153077/2021 22.10.2021 I Kopi: Molde kommune - riving av hytte og oppføring av ny - gbnr 10/5 - Grønnesvegen 298 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25773-2 135303/2021 05.10.2021 I Kopi: Molde kommune - riving av hytte og oppføring av ny - gbnr 10/5 - Grønnesvegen 298 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25773-1 132535/2021 28.09.2021 I Molde kommune - riving av hytte og oppføring av ny - gbnr 10/5 - Grønnesvegen 298 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 9 vedlegg

← postjournal