Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25685-3 153734/2021 24.10.2021 I Kopi: Herøy kommune - frådeling av areal til uendra bruk gbnr 59/6, Munkestranda - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/25685-2 140256/2021 20.10.2021 U Herøy kommune - frådeling av areal til uendra bruk gbnr 59/6, Munkestranda - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Synnøve Valle Bestill
2021/25685-1 131643/2021 24.09.2021 I Herøy kommune - frådeling av areal til uendra bruk gbnr 59/6, Munkestranda - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 7 vedlegg

← postjournal