Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25662-4 153365/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - Anlegg for biogass og hydrogen samt vaskehall for storbil - gbnr 531/127 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25662-3 138695/2021 14.10.2021 I Kopi: Ålesund kommune - Anlegg for biogass og hydrogen samt vaskehall for storbil - gbnr 531/127 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25662-2 137636/2021 12.10.2021 I Kopi: Ålesund kommune - Anlegg for biogass og hydrogen samt vaskehall for storbil - gbnr 531/127 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25662-1 131483/2021 21.09.2021 I Ålesund kommune - Anlegg for biogass og hydrogen samt vaskehall for storbil - gbnr 531/127 - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 16 vedlegg

← postjournal