Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25621-2 137201/2021 11.10.2021 I Kopi: Tingvoll kommune - fradeling av tilleggsareal fra gbnr 126/1 til gbnr 127/28, Kvisvik - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/25621-3 131233/2021 18.10.2021 U Tingvoll kommune - fradeling av tilleggsareal fra gbnr 126/1 til gbnr 127/28, Kvisvik - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan Tingvoll kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/25621-1 131010/2021 23.09.2021 I Tingvoll kommune - fradeling av tilleggsareal fra gbnr 126/1 til gbnr 127/28, Kvisvik - dispensasjon frå kommuneplan Tingvoll kommune Ingeborg Forseth Bestill 4 vedlegg

← postjournal