Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25616-3 137151/2021 11.10.2021 I Kopi: Molde kommune - bygging av adkomstveg gbnr 240/48 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25616-2 131962/2021 27.09.2021 I Kopi: Molde kommune - bygging av adkomstveg gbnr 240/48 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25616-1 130963/2021 23.09.2021 I Molde kommune - bygging av adkomstveg gbnr 240/48 - dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 15 vedlegg

← postjournal