Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25611-6 153560/2021 25.10.2021 U Sunndal kommune - fv 6142 - gbnr 8/1 - tillatelse etter veglova til midlertidig etablering av avkjørsel Endre Nisja Lisa Enstad Bestill
2021/25611-5 143113/2021 20.10.2021 I Sunndal kommune - fv 6142 - gbnr 8/1 - trekking av søknad Endre Nisja Lisa Enstad Bestill
2021/25611-4 137381/2021 11.10.2021 U Sunndal kommune - fv 6142 - gbnr 8/1 - tillatelse etter veglova til flytting av avkjørsel Endre Nisja Lisa Enstad Bestill
2021/25611-3 136226/2021 06.10.2021 I Sunndal kommune - fv 6142 - avkjørsel gbnr 8/1 - flytting av avkjørsel Endre Nisja Lisa Enstad Bestill
2021/25611-2 134157/2021 04.10.2021 U Sunndal kommune - fv 6142 - gbnr 8/1 - behov for ytterligere dokumentasjon ENDRE NISJA Lisa Enstad Bestill
2021/25611-1 130926/2021 22.09.2021 I Sunndal kommune - fv 6142 - avkjørsel gbnr 8/1 - søknad om flytting av avkjørsel ENDRE NISJA Lisa Enstad Bestill 2 vedlegg

← postjournal