Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25547-3 137180/2021 11.10.2021 I Søknad om fremføring og kryssing fv 6234 - Osvegen Istad Fiber AS May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2021/25547-2 130932/2021 23.09.2021 U Molde kommune - søknad om fremføring kryssing fv 6234 Osvegen - fiber ISTAD FIBER AS May-Bente Nyland Bestill
2021/25547-1 130151/2021 21.09.2021 I Molde kommune - søknad om fremføring kryssing fv 6234 Osvegen - fiber ISTAD FIBER AS May-Bente Nyland Bestill 3 vedlegg

← postjournal