Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25499-10 137484/2021 04.10.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/25499-9 137483/2021 04.10.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/25499-8 137482/2021 03.10.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2021/25499-7 132005/2021 26.09.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 14 vedlegg
2021/25499-6 132004/2021 26.09.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2021/25499-5 131543/2021 23.09.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/25499-4 131542/2021 23.09.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2021/25499-2 130414/2021 21.09.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2021/25499-1 130413/2021 21.09.2021 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off

← postjournal