Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25482-3 153361/2021 23.10.2021 U Molde kommune - riving og oppføring av hytte gbnr 36/99 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25482-2 135571/2021 05.10.2021 I Kopi: Molde kommune - riving og oppføring av hytte gbnr 36/99 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25482-1 129687/2021 20.09.2021 I Molde kommune - riving og oppføring av hytte gbnr 36/99 - dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal