Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25428-57 158915/2021 05.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0070 - Aggregat Kunstnerfellesskap AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Camilla Wiik Bestill 9 vedlegg
2021/25428-56 157726/2021 03.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0046 - Gjemnes Ytre Bygdemobiliseringsprosjekt Ytre Gjemnes Kystkultursti GJEMNES YTRE Petter Jenset Bestill 8 vedlegg
2021/25428-55 157443/2021 02.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0125 - Driftstilskudd til Norges Handikapforbund Nord Vest NORGES HANDIKAPFORBUND NORD VEST Anna Lianes Bestill 5 vedlegg
2021/25428-54 157418/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0042 - Treårig driftstilskot Diabetesforbundet Møre og Romsdal DIABETESFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 5 vedlegg
2021/25428-53 157212/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0039 - Søknad om treårig driftstilskot - Kristiansund Symfoniorkester KRISTIANSUND SYMFONIORKESTER Ingvild Skotheim Aksoy Bestill 6 vedlegg
2021/25428-52 157206/2021 02.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0057 - Tilskudd til drift av Kammerkoret Ensemble Dalí 2022-2024 ENSEMBLE DALI Ragnhild Holsvik Bestill 5 vedlegg
2021/25428-51 157203/2021 02.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0747 - Seanse - senter for kunstproduksjon HØGSKULEN I VOLDA Camilla Wiik Bestill 6 vedlegg
2021/25428-50 157200/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0097 - Driftstilskot for NUMØR NUMØR - NOREGS UNGDOMSLAG I MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 9 vedlegg
2021/25428-49 157196/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0099 - 3-årig driftstilskudd til DNT Romsdal DNT ROMSDAL Petter Jenset Bestill 8 vedlegg
2021/25428-48 157193/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0080 - Rabalderfestivalen 2022-2024 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Lene Mordal Bestill 5 vedlegg
2021/25428-47 157174/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0057 - Tilskudd til drift av Kammerkoret Ensemble Dalí 2022-2024 ENSEMBLE DALI Ragnhild Holsvik Bestill 5 vedlegg
2021/25428-46 157171/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0072 - Søknad om 3-årig tilskudd for Møre og Romsdal musikkråd MØRE OG ROMSDAL MUSIKKRÅD Ingvild Skotheim Aksoy Bestill 6 vedlegg
2021/25428-45 157160/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0111 - Søknad om driftstilskot til Norske Trekkspilleres Landsforbund Møre og Romsdal NORSKE TREKKSPILLERES LANDSFORBUND MØRE OG ROMSDAL Lene Mordal Bestill 4 vedlegg
2021/25428-44 157153/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0042 - Treårig driftstilskot Diabetesforbundet Møre og Romsdal DIABETESFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 5 vedlegg
2021/25428-43 157132/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0007 - Herøy Kystlag-driftstilskot HERØY KYSTLAG Anna Eline Eneberg Bestill 15 vedlegg
2021/25428-42 157131/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0108 - Driftstilskot 4H Møre og Romsdal 2022-2024 4H MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 7 vedlegg
2021/25428-41 157127/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0049 - Søknad om 3-årig driftstilskudd for Mediefondet Zefyr AS MEDIEFONDET ZEFYR AS Maria Haukås Bestill 6 vedlegg
2021/25428-40 156774/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0734 - Søknad på treårig driftstilskudd - NJFF Møre og Romsdal NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Petter Jenset Bestill 6 vedlegg
2021/25428-39 156641/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0070 - Driftstilskudd Aggregat Kunstnerfellesskap AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Camilla Wiik Bestill 9 vedlegg
2021/25428-38 156638/2021 01.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0069 - Ung i Kor Midt - Aktivitetstilskudd UNG I KOR MIDT Ingvild Skotheim Aksoy Bestill 6 vedlegg
2021/25428-37 156591/2021 31.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0727 - 3 årig støtte til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL Petter Jenset Bestill 9 vedlegg
2021/25428-36 156590/2021 31.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0045 - folkemusikkmiljøet i Møre og Romsdal 2022-2024 MØRE OG ROMSDAL FOLKEMUSIKKLAG Anna Eline Eneberg Bestill 5 vedlegg
2021/25428-35 156588/2021 31.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0083 - Drift STI Ormbostad - Samlingar ORMBOSTAD SAMLINGAR Helge Aarset Bestill 7 vedlegg
2021/25428-34 156529/2021 31.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0081 - Molde Dansefestival MOLDE DANSEFESTIVAL Åshild Widerøe Bestill 4 vedlegg
2021/25428-33 156504/2021 31.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0702 - Vestnorsk filmsenter VESTNORSK FILMSENTER AS Maria Haukås Bestill 7 vedlegg
2021/25428-32 156502/2021 31.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0046 - Gjemnes Ytre Bygdemobiliseringsprosjekt Ytre Gjemnes Kystkultursti GJEMNES YTRE Petter Jenset Bestill 7 vedlegg
2021/25428-31 156497/2021 31.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0047 - Driftstilskot speidarane i Møre og Romsdal ROMSDAL OG NORDMØRE KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Petter Jenset Bestill 9 vedlegg
2021/25428-30 156360/2021 30.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0033 - Driftstilskot for vedlikehald og lagring av lokalhistoriske kjøretøy STORFJORDENS AUTOMOBIL KLUBB Anna Lianes Bestill 8 vedlegg
2021/25428-29 156335/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0007- Herøy kystlag HERØY KYSTLAG Anna Eline Eneberg Bestill 15 vedlegg
2021/25428-28 156334/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0744 - Møre og Romsdal idrettskrets MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Rigmor Hustad Holen Bestill 7 vedlegg
2021/25428-27 156322/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0020 - Jubilanten og framtida VESTLANDSUTSTILLINGEN Camilla Wiik Bestill 5 vedlegg
2021/25428-26 156321/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0720 - Norges Korforbund Sunnmøre NORGES KORFORBUND SUNNMØRE Ingvild Skotheim Aksoy Bestill 6 vedlegg
2021/25428-25 156317/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0015 - Naturfestivalen NATURFESTIVALEN Petter Jenset Bestill 8 vedlegg
2021/25428-24 156185/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0747 - Seanse - senter for kunstproduksjon MIMMI Marit Ulvund Camilla Wiik Bestill 6 vedlegg
2021/25428-23 156045/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0763 - Naturvernforbundet NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL Petter Jenset Bestill 6 vedlegg
2021/25428-22 156040/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0729 - kulturfabrikken søker driftstilskudd KULTURFABRIKKEN DRIFT AS Maria Haukås Bestill 6 vedlegg
2021/25428-21 156034/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0729 - søknad om treårig driftstilskot KULTURFABRIKKEN DRIFT AS Maria Haukås Bestill 6 vedlegg
2021/25428-20 156026/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0762 - drift av FFO møre og Romsdal FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 6 vedlegg
2021/25428-19 156024/2021 29.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0063 - søknad om treårig driftstilskot PENSJONISTFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 8 vedlegg
2021/25428-18 155495/2021 28.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0052 - Drift Stiftinga MS Hindholmen STIFTINGA MS HINDHOLMEN Anna Eline Eneberg Bestill 6 vedlegg
2021/25428-17 155395/2021 28.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0745 - Driftstilskudd Surnadal Billag AS SURNADAL BILLAG AS Camilla Wiik Bestill 5 vedlegg
2021/25428-16 154724/2021 27.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0714 - Søknad om treårig driftstilskot - romsdalsorkesteret ROMSDALSORKESTERET Ingvild Skotheim Aksoy Bestill 6 vedlegg
2021/25428-15 154619/2021 26.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0016 - Informasjonsformidling for blinde og svaksynte NORGES BLINDEFORBUND MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 7 vedlegg
2021/25428-14 153935/2021 26.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0012 - søknad om treårig driftstilskot til Storfjord Kulturhus SA STORFJORD KULTURHUS SA Åshild Widerøe Bestill 5 vedlegg
2021/25428-13 153871/2021 25.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0753 - Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre RUTEBILHISTORISK FORENING AVD. SUNNMØRE Anna Lianes Bestill 7 vedlegg
2021/25428-12 153681/2021 25.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0011 - Drift av Mental Helse Møre og Romsdal MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 6 vedlegg
2021/25428-11 153623/2021 25.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2022-0010 - Driftstilskot Storfjordens Venner STORFJORDENS VENNER Helge Aarset Bestill 5 vedlegg
2021/25428-10 153442/2021 23.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0766 - Søknad om treårig driftstilskot DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØREKRETSEN Petter Jenset Bestill 5 vedlegg
2021/25428-9 140122/2021 20.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0751 - 3 årig Driftstilskudd til DNT Sunnmøre DNT SUNNMØRE Petter Jenset Bestill 4 vedlegg
2021/25428-8 140064/2021 20.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0752 - Møre og Romsdal Døveforening 3 årige driftstilskudd 2022- 2024 MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING Anna Lianes Bestill 6 vedlegg
2021/25428-7 140053/2021 19.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0723 - Driftstilskudd Møre og Romsdal husflidlag - Kulturarv, husflid og håndverk MØRE OG ROMSDAL HUSFLIDSLAG Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2021/25428-6 138776/2021 14.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0737 - driftsstilskudd NFU Møre og Romsdal NFU MØRE OG ROMSDAL Anna Lianes Bestill 5 vedlegg
2021/25428-5 138554/2021 13.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0724 - Treårig driftstilskot NORSK REVMATIKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2021/25428-4 138280/2021 13.10.2021 I RF13.50 - søkadsnr 2021-0724 - treårig driftstilskot NORSK REVMATIKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL FYLKESLAG Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2021/25428-3 138234/2021 13.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0713 - Treårig driftstilskudd til Kristiansund og Nordmøre Turistforening KRISTIANSUND OG NORDMØRE TURISTFO Petter Jenset Bestill 4 vedlegg
2021/25428-2 135934/2021 05.10.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0723 - driftstilskudd Møre og Romsdal husflidslag. Kulturarv, husflid og håndverk MØRE OG ROMSDAL HUSFLIDSLAG Anna Lianes Bestill 5 vedlegg
2021/25428-1 133034/2021 28.09.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0711 - 3-årig driftsstøtte NMF Nordvest NMF NORDVEST Ingvild Skotheim Aksoy Bestill 8 vedlegg

← postjournal