Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25387-1 153683/2021 25.10.2021 I Brannsikring tette trehusmiljø Bergås, Ståle Arfeldt Christ Allan Sylthe Bestill

← postjournal