Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25375-3 153363/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - riving av anneks og oppføring av fritidsbustad - gbnr 560/14 - Engsetdalsvegen 552 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25375-2 139031/2021 14.10.2021 I Kopi: Ålesund kommune - riving av anneks og oppføring av fritidsbolig - gbnr 560/14 - Engsetdalsvegen 552 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25375-1 128942/2021 17.09.2021 I Ålesund kommune - riving av anneks og oppføring av fritidsbolig - gbnr 560/14 - Engsetdalsvegen 552 - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg

← postjournal