Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25373-3 153362/2021 23.10.2021 U Ålesund kommune - oppføring av lavo - gbnr 524/135 - Engsetdalsvegen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25373-2 139030/2021 14.10.2021 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av lavo - gbnr 524/135 - Engsetdalsvegen - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25373-1 128918/2021 17.09.2021 I Ålesund kommune - oppføring av lavo - gbnr 524/135 - Engsetdalsvegen - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 7 vedlegg

← postjournal