Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25330-4 137939/2021 12.10.2021 U Aure kommune - naust, fylling og flytebrygge - gbnr 70/23 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/25330-3 137153/2021 11.10.2021 I Kopi: Aure kommune - naust, kaipir og flytebrygge - gbnr 70/23 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/25330-2 135971/2021 06.10.2021 I Aure kommune - naust, kaipir og flytebrygge - gbnr 70/23 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - marinarkeologisk uttalelse Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/25330-1 128511/2021 16.09.2021 I Aure kommune - naust, kaipir og flytebrygge - gbnr 70/23 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 10 vedlegg

← postjournal