Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25245-4 137415/2021 11.10.2021 I Kopi: Smøla kommune - oppføring av naust, brygge med mer gbnr 48/43 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/25245-3 135965/2021 06.10.2021 I Kopi: Smøla kommune - oppføring av naust, brygge med mer gbnr 48/43 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/25245-2 129767/2021 21.09.2021 I Smøla kommune - oppføring av naust, brygge med mer gbnr 48/43 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune bygg og forvaltning Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/25245-5 128249/2021 13.10.2021 U Smøla kommune - oppføring av naust, brygge m.m. - gbnr 48/43 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune bygg og forvaltning Johnny Loen Bestill
2021/25245-1 127796/2021 14.09.2021 I Smøla kommune - oppføring av naust, brygge med mer gbnr 48/43 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune bygg og forvaltning Johnny Loen Bestill 8 vedlegg

← postjournal