Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25217-7 164245/2021 19.11.2021 I Skiltplan fv 63 Indreeide - Korsmyra - Fjord og Stranda kommune Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill
2021/25217-6 155882/2021 29.10.2021 N Skiltplan -infotavler på fv. 63 Korsmyra-Indreeide Erlend Aune Elisabeth Mansfield Bestill 2 vedlegg
2021/25217-5 155164/2021 28.10.2021 I Fjord og Stranda kommune - Godkjenning av skiltopplysningstavler på fv 63 Korsmyra-Indreeide Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2021/25217-4 153058/2021 22.10.2021 U Fjord og Stranda kommune - ber om godkjenning for oppsetting av opplysningstavler på fv. 63 Korsmyra-Indreeide Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2021/25217-3 152926/2021 22.10.2021 I Fjord og Stranda kommune -Opplysningsskilt fv. 63 Korsmyra-Indreeide Anne Marit Øksenvåg Johansen Elisabeth Mansfield Bestill
2021/25217-2 131647/2021 24.09.2021 U Fjord og Stranda kommune -skiltplan fv. 63 Indreeide-Korsmyra -ber om vedtak Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2021/25217-1 131508/2021 23.09.2021 N Fjord og Stranda kommune -Skiltplan for fv.63 Korsmyra - Indreeide -ber om førhandsuttale Elisabeth Mansfield Erlend Aune Bestill 10 vedlegg

← postjournal