Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25136-4 138700/2021 14.10.2021 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 50/807 mfl - Øvre Geilegrend STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/25136-2 136984/2021 11.10.2021 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 50/807 mfl - Øvre Geilegrend Norges vassdrags- og energidirektorat Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2021/25136-1 127122/2021 13.09.2021 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 50/807 mfl - Øvre Geilegrend - oppstart NORCONSULT AS Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg

← postjournal