Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25078-21 137476/2021 01.10.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/25078-20 137474/2021 10.09.2021 X Utvidet søkerliste Rådgivar vassforvalting Sunnmøre Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-19 137473/2021 10.09.2021 X Offentlig søkerliste Rådgivar vassforvalting Sunnmøre Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-18 134299/2021 30.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2021/25078-17 134298/2021 30.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/25078-16 134297/2021 30.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-15 134296/2021 30.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-14 134295/2021 29.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-13 134294/2021 28.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2021/25078-12 134292/2021 30.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/25078-10 132445/2021 27.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/25078-9 131541/2021 23.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2021/25078-8 130994/2021 22.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-7 130993/2021 22.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 10 vedlegg
2021/25078-6 130411/2021 21.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-5 129824/2021 20.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/25078-4 129373/2021 18.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-3 129372/2021 19.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/25078-2 129370/2021 17.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2021/25078-1 127316/2021 13.09.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal