Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/25066-6 155289/2021 28.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - områdeplan for Sulafjellet STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/25066-4 153540/2021 25.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - områdeplan for Sulafjellet Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2021/25066-3 137521/2021 11.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - områdeplan for Sulafjellet Fiskeridirektoratet Synnøve Valle Bestill
2021/25066-2 131495/2021 23.09.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - områdeplan for Sulafjellet Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2021/25066-5 128871/2021 25.10.2021 U Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - områdeplan for Sulafjellet - fråsegn til oppstart og planprogram NORDPLAN AS AVD NORDFJORDEID Synnøve Valle Bestill
2021/25066-1 126579/2021 10.09.2021 I Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - områdeplan for Sulafjellet - oppstart og offentlig ettersyn NORDPLAN AS Synnøve Valle Bestill 4 vedlegg

← postjournal