Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/24998-4 137087/2021 11.10.2021 I Kopi: Aure kommune - bruksendring av ca 4daa. dyrka mark til næring - gbnr 63/12 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/24998-3 135790/2021 05.10.2021 I Kopi: Aure kommune - bruksendring av ca 4daa. dyrka mark til næring - gbnr 63/12 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/24998-1 124813/2021 10.09.2021 I Aure kommune - bruksendring av ca 4daa. dyrka mark til næring - gbnr 63/12 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg

← postjournal