Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/24774-5 137451/2021 11.10.2021 I Aure kommune - vedtak - frådeling areal fra eiendom - gbnr 227/1 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/24774-4 136538/2021 08.10.2021 I Kopi: Aure kommune - frådeling areal fra eiendom - gbnr 227/1 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/24774-3 135108/2021 04.10.2021 U Aure kommune - frådeling til tilleggsareal fritidsbustad - gbnr 227/1 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/24774-2 133567/2021 29.09.2021 I Kopi: Aure kommune - frådeling areal fra eiendom - gbnr 227/1 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/24774-1 123233/2021 07.09.2021 I Aure kommune - frådeling areal fra eiendom - gbnr 227/1 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal